Om Jämtlands UV AB

Organisation och teknisk förmåga

Jämtlands UV startades 1980 av Mats Garmager och har idag lika många års samlad erfarenhet av olika sorters dykeriarbeten och sjöentreprenader.

Jämtlands UV AB är ett dykeriföretag med bas i Östersund som idag drivs av Johannes Håkansson som arbetat sedan 2000.
Bolaget grundades 1980 av Mats Garmager. Mats och Johannes har sedan 2015 drivit bolaget tillsammans.

Vi har med tiden samlat på oss stor erfarenhet av olika dykuppdrag och sjöentreprenader. Vi har en gedigen maskinpark för arbete under och på vatten likväl som på land.

Vi har möjlighet att utföra de flesta förekommande dykuppdrag från besiktning och filmning av redan befintliga anläggningar till projektering och nyproduktion. Vi har med åren lagt ett stort antal sjöledningar och sjökablar och det är även där vår spetskompetens ligger.

Vi använder oss alltid av behörig personal. Vår personal har hög kompetens och erfarenhet av att tillverka och förlägga sjöledningar, sjökabelförläggning, PE-svetsning, besiktningar, bottenprojektering, kraftverksjobb och ROV besiktning / filmning.

Våra arbetsledare har BAS-P / BAS-U kompetens, det kombinerat med vår mångåriga erfarenhet av att driva egna entreprenader och arbeta lösningsfokuserat gör att vi självständigt kan utföra arbetet. Vi har ett stort kontaktnät med entreprenörer som vi samarbetar med om vi vid behov behöver åberopa deras tekniska eller yrkesmässiga kapacitet.